Program


Program Prvákovin 2017, ve kterém se snažíme vyvážit tři hlavní cíle akce a to osobní rozvoj, informace o ZČU a zábavu!
(některé bloky jsou schválně popsané obecně, abychom ti nezkazili překvapení, stejně tak časový harmonogram se může změnit)

Pátek

 • 12:00 – 12:30 hromadný odjezd z Plzně
 • 12:30 – 14:30 příjezd účastníků na místo akce, ubytování, svačina
 • 14:30 – 15:30 zahájení konference Prvákoviny 2017
 • 15:30 – 18:00 aktivity v týmu
 • 18:00 – 19:00 večeře
 • 19:00 – 20:00 informační blok
 • 20:00 – 20:30 shrnutí dne, program víkendu
 • 20:30 – 22-30 bojová hra
 • 22:30 + party

Sobota

 • 8:00 – 9:00 snídaně
 • 9:00 – 9:30 zahájení dne
 • 9:30 – 12:00 aktivity v týmu
 • 12:00 – 13:00 oběd
 • 13:00 – 13:30 osobní volno
 • 13:30 – 15:00 semináře
 • 15:00 – 16:00 Global Village
 • 16:00 – 16:30 informační blok
 • 16:30 – 17:00 motivační proslov
 • 17:00 – 19:00 informační blok
 • 19:00 – 20:00 večeře
 • 20:00 – 20:30 shrnutí dne
 • 20:30 – 22:00 aktivity v týmu
 • 22:00 + party

Neděle

 • 9:00 – 10:00 snídaně
 • 10:00 – 10:30 zahájení dne
 • 10:30 – 12:30 semináře
 • 12:30 – 13:30 oběd
 • 13:30 – 15:00 zakončení týmové práce
 • 15:00 – 15:30 zakončení konference Prvákoviny 2017
 • 15:30 – 16:30 balení a odjezd