Program


Program Prvákovin 2020, ve kterém se snažíme vyvážit tři hlavní cíle akce a to osobní rozvoj, informace o ZČU a zábavu!

Program bude upřesněn.